Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sídelní poměry a populační vývoj židovského obyvatelstva Moravy od poloviny 17.století do roku 1918 GA404/04/1039
Id projektuGA404/04/1039
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.
Období1/2004 - 12/2005
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je zaměřen na zmapování sídelních poměrů a populačního vývoje specifické kulturní, sociální a reprodukční minority žijící v českých zemích od raného středověku - aškenázských židů. Protože tato menšina byla nucena díky právnímu ifakti ckému omezování ze strany křesťanské většiny existovat ve zvláštně uspořádaných životních podmínkách, které v průběhu staletí zásadním způsobem formoval podle vývoje dobové mentality především stát, který zpravidla volil v detailech odlišný přístupk židů m v jednotlivých historických zemích, je návrh projektu záměrně koncipován pro území Moravy v rozsahu z roku 1740. Časově hodlá zahrnout období od třicetileté války do konce první světové války (1618-1918). Tento třísetletý horizont je optimální pro užití metod používaných standardně v historické demografii, akceptovatelný je rovněž pohybujeme-li se na půdě sociální historiografie, dějin každodennosti, gender history, ale také historické antropologie. Cílem je proto interdisciplinární přístup umožňující mnohodimenzální uchopení projektované materie.