Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice
Id projektuGA403/05/2496
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotacePlánovaný projekt se zabývá vztahy mezi vývojem trhu práce a vzdělaností v ČR. Projekt zkoumá výchozí předpoklad, podle něhož diferenciace trhu práce (většinou pojímána jako jeho dualizace) a její důsledky stále výrazněji ovlivňují nejen nároky navzdělán í, ale také na osobnostní faktory. Duální rozdělení trhu práce je velmi zjednodušené a je potřebná jeho podrobnější analýza s identifikací jeho jednotlivých segmentů. Rovněž uvedené procesy působí na vývoj prostorové diferenciace území, a proto jezoheldn ěn prostorový přístup.V minulosti vzdělání bylo pokládáno za odpověď na otázku "Jak využít příležitostí k vzestupu". V současnosti vzdělání je považováno spíše za odpověď na otázku "Jak chránit lidi před sestupem". Projekt je zaměřen na potvrzenítéto změ ny. Z teoretického hlediska výsledky mohou ovlivnit hodnocení teorie modernizace. Z empirického hlediska je projekt zaměřen na segmentační procesy trhu práce a na posun vzdělanosti k zaměstnavatelnosti. Procesy budou zkoumány na třech úrovních: