Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Teorie modernizace
Id projektuGA403/05/0017
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2005 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceAnalýza procesu modernizace tvoří jeden ze základních prvků sociologické teorie, a to od samého počátku této disciplíny. Koncem 20. století tyto teorie reflektují pád východního bloku a procesy globalizace. Téma modernizace bylo přeneseno do politickéhoa mediálního diskurzu. Předložený projekt chce analyzovat teorie modernizace nejen v teoretické rovině, ale také v rovině aplikované. Cílem projektu je kriticky shrnout slabiny těchto teorií a odstranit různé vrstvy jeho dezinterpretací v politickém amedi álním diskurzu. Výstupem projektu bude kniha prezentující podrobnou kritickou analýzu vyvoje teorií modernizace v tomto širším kontextu.