Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace předmětu "Moderní zobrazovací metody v biologii".
Id projektuFRVŠ 55/F4/a
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceZáměrem projektu je zmodernizovat výuku předmětu zobrazovacích metod v biologii. Vybavit učebnu tak, aby studenti měli možnost naučit se pracovat s analýzou obrazu, a také aby vyučující měl možnost okamžité či reprodukované vysoce kvalitní projekce. Plánováno je zakoupení základního vybavení (dataprojektor, PC, kreslící přístroj) a dále zařízení pro pořízení kvalitního obrazového záznamu a softwarového vybavení pro analýzy v laboratorních podmínkách. Zařízení doplní stávající nebo nahradí již nevyhovující zastaralé přístrojové vybavení. Laboratoř umožní rozšíření současného trendu ve využití obrazových záznamů ve výuce i při rozšíření nabídky témat studentských závěrečných prací. V rámci projektu budou sepsány učební texty, které studenty seznámí se současnými zobrazovacími metodami v biologii (hlavní bloky - analýza obrazu, úpravy a zpracování kreseb a fotografií pro publikace, zpracování videa pro prezentace, skenování).