Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mobilní specializovaná učebna pro výuku a řešení softwarově náročných aplikací
Id projektuFRVŠ 216/A/b
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vybudovat mobilní specializovanou učebnu pro výuku a řešení softwarově náročných aplikací. Ta se stane místem, kde budou moci studenti pod odborným vedením učitelů a lektorů využívat, navrhovat a vytvářet softwarově náročné aplikace buď přímo s využitím SW nástrojů, nebo s využitím SW nástrojů jako frameworků a následně pak vytvářet vlastní aplikace. Mobilní specializovaná počítačová učebna bude využita i na jiných pracovištích a počítačových učebnách PřF, např. studenty geografických oborů. Dále bude učebna sloužit studentům pro práci na samostatných projektech, diplomových a bakalářských pracích. Jedná se zejména o práci se statictickým softwarem, softwarem zaměřeným na optimalizaci, vývoj aplikací pomocí metodiky RUP, využití SW nástrojů pro logické odvozování reprezentace znalostí. Vlastní mobilní specializovaná učebna bude vybavena výkonnými přenosnými počítači (notebooky) a serverem nutným pro využívání některých SW nástrojů. Specializovaná učebna bude znamenat další zkvalitnění výuky.