OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek GA402/04/0078
Id projektuGA402/04/0078
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Anotace"Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek". Projekt je zaměřen na výzkum a kritické hodnocení inovativních konceptů (např. strategické plánování a teritoriální marketing) a přístupů (např. PPP) v socioekonomickémrozvoji územních jednotek lokální, mikroregionální a regionální úrovně. Objektem výzkumu budou inovativní i strukturálně postižené regiony v ČR a Evropě a jejich dílčí části. Východiskem empirického výzkumu je hypotéza, že primárně je rozvoj územníchjednotek de terminován endogenně kvalitou územních (prostorových) struktur a sekundárně kvalitou lidských zdrojů v dané územní jednotce, které mohou svou vlastní inovativní aktivitou, popřípadě také transferem, adaptací a imitací konceptů z vyspělejších jádrových zemí, stimulovat spontánní rozvoj dané územní jednotky. V rámci projektu dojde k extenzivnímu a následně intenzivnímu výzkumu inovativních konceptů a přístupů k socioekonomickému rozvoji územních jednotek v evropských zemích (EU), hlavně v
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub