Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zkvalitnění laboratorních cvičení předmětu Vybrané metody molekulární biologie a zavedení nových praktických úloh
Id projektuFRVŠ 2065/F4/a
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceZáměrem podávaného projektu je inovovat a zkvalitnit praktická cvičení v předmětu ?Vybrané metody molekulární biologie? tak, aby náplň laboratorních cvičení odrážela současné trendy v molekulární biologii. Inovace cvičení rovněž umožní studentům naučit se složitější experimentální techniky, které se běžně používají ve výzkumu a laboratorní praxi. Cílem je obměnit dosavadní program cvičení o nově zařazené úlohy, jejichž absolvování umožní studentům osvojit si návyky manipulace nejen s nukleovými kyselinami, ale i s proteiny.