Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příprava multimediálního kurzu praktických cvičení z vyšší matematiky s využitím matematického software
Id projektuFRVŠ 2294/F6/d
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je vytvoření internetových stránek rozšiřujících dříve vytvořený Multimediální kurz základů vyšší matematiky pro nematematické obory o moderní prvek - praktická cvičení pomocí speciálního matematického software. Tyto stránky budou ve své základní formě veřejně přístupny všem uživatelům internetu, specializovaný matematický software bude zpřístupněn všem studentům PřF OU, ale i dalším zájemcům z řad talentovaných středoškolských studentů, v rámci Laboratoře počítačového modelování v přírodních vědách. Tuto Laboratoř zamýšlíme rozšířit o softwarový balík Mathematica nezbytný k řešení pokročilých úloh a plánujeme doplnění fondu studijní literatury o tituly pokrývající softwarové implementace základů vyšší matematiky. Projekt je součástí širšího záměru navrhovatelů a jejich kolegů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity zahrnujícího přípravu multimediálních studijních materiálů přístupných studentům trvale ?on-line? prostřednictvím internetu a moderního zázemí specializovaného matematického software pro studenty - nematematiky, za účelem zatraktivnění abstraktního a obtížného oboru, jakým matematika bezesporu je.