Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kardinalita fuzzy množin a fuzzy kvantifikátory
Id projektuIAA108270901
Hlavní řešitelMUDr. Vilém Novák, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt je venován dvema duležitým a úzce propojeným oblastem teorie fuzzy množin a fuzzy logiky, a to pojmu kardinalita fuzzy množiny a fuzzy kvantifikátorum. Prestože obe oblasti jsou velmi dobre propracovány v klasických teoriích (teorie množin a teorie zobecnených kvantifikátoru), lze konstatovat, že ve fuzzy matematice jim není venována patricná pozornost. Minulý, ale i soucasný výzkum se spíše venuje konkrétním realizacím s ohledem na jejich aplikace, než systematickému budování jejich teorií. Proto hlavním cílem projektu je pokracovat v již zapocatém systematickém zkoumání obou oblastí, kterému se navrhovatel a spolurešitelé venují nekolik posledních let. Dosažené výsledky by mely být významnými príspevky v budování jak kardinální teorie fuzzy množin, tak teorie fuzzy kvantifikátoru.