Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Teorie semilineárních svazově uspořádaných prostorů
Id projektuIAA108270902
Hlavní řešitelprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem predkládaného projektu je vytvorit plnohodnotnou teorii semilineárních l-prostoru, která umožní analyzovat fuzzy logické modely reprezentované jistým typem lineárních forem, zkoumat jejich vlastnosti a poskytnout jejich zduvodnení. Významným rysem, pro který jsou fuzzy logické modely atraktivní, je pruhledná interpretovatelnost konecného výsledku. Tato atraktivnost však vyžaduje znalost ruzných oblastí, které vedle fuzy logiky zahrnují usporádané algebraické struktury a teorii aproximace. Duvodem je to, že fuzzy logické modely kopírují expertní znalost o modelovaném problému, která však není prímo spojená s vlastním problémem. V predkládaném projektu chceme rozšírit základy teorie semilineárních l-prostoru navrženou ve vedeckých cláncích navrhovatele a vytvorit ji ve stylu, který byl proveren v teorii lineárních prostoru. Ocekáváme, že nová teorie odkryje spolecnou povahu všech fuzzy logických modelu.