Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Psychologické aspekty zvládání zátěže mužů a žen
Id projektuGA406/09/0726
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceVýzkumný projekt se zaměřuje na studium psychologických souvislostí zvládání zátěže v interakci osobnosti a prostředí s ohledem na možné rozdíly mužů a žen. V centru pozornosti výzkumného týmu budou jak osobnostní, tak situační proměnné ovlivňující subjektivní vnímání pracovních i mimopracovních životních podmínek a způsoby zvolené jedincem pro zvládání zátěže. Ukazatelem vnímání a prožívání daných podmínek bude hodnocení míry pracovní i mimopracovní zátěže a uváděná pracovní a životní spokojenost. Tyto proměnné pak budou analyzovány co do jejich možných vazeb na příslušnost k ženskému či mužskému pohlaví a přijetí odpovídajících rolí ve snaze o postižení i kauzálních souvislostí.