Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití informačních a komunikačních technologií pro zlepšování komunikačních schopností dětí se specifickými poruchami
Id projektuGP406/09/P181
Hlavní řešitelMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je navrhnout efektivní využití informačních a komunikačních technologií pro komunikaci dětí s poruchami autistického spektra, Downovým syndromem, formami mentální retardace i jinými vývojovými vadami, které hendikepovaným činí problémy naučit se a používat mluvenou řeč. Projekt bude vycházet z poznatků komunikačního systému PECS (The Picture Exchange Communication System) i metodiky s názvem "Výměnný obrázkový systém", která je využívána na některých českých speciálních školách.