Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci
Id projektuGA405/09/0718
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2009 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je srovnání jazykových prostředků (lexikálních, morfologických, syntaktických, stylisticko-rétorických a textových) k vyjádření emocionality v češtině a němčině na základě analýzy vybraných druhů psaných textů z různých funkčních stylů a s využitím českých a německých jazykových korpusů a frazeologických slovníků. Výsledkem projektu bude vedle dílčích studií monografie, která přispěje k vymezení pojmu emocionalita v rovině teoretické a zároveň poskytne komplexní pohled na problematiku vyjádření emocionality v psaných textech v kontrastivním německo-českém pohledu. Dalším výstupem projektu bude dvojjazyčný německo-český slovník emočních jazykových prostředků.