Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dynamika a variabilita epidermálního UV stínění a ochranné funkce karotenoidů u vyšších rostlin v důsledku změn radiačního prostředí
Id projektuGA522/09/0468
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2009 - 12/2012
PoskytovatelKatedra fyziky, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceRostliny jsou vystaveny změnám intenzity a spektrálního složení radiace v ultrafialové (UV) a viditelné (= fotosynteticky aktivní radiace, FAR) oblasti. Především termální disipace radiace a aktivita fotosyntetického transportu elektronů v rámci fotosystému II reagují na změny radiačního prostředí a zajišťují ochranu před nadměrnou ozářeností. Rovněž akumulace látek absorbujících UV radiaci vede k účinnému stínění fotosyntetického aparátu. Cílem projektu je studium vzájemného vztahu působení UV-A a FAR na asimilační aparát rostlin. Plánované experimenty s různými modelovými rostlinami (ječmen, buk a vybrané druhy bylin lučního ekosystému) přispějí k pochopení variability a dynamiky odezvy vůči změnám radiačního prostředí. Zaměříme se na zlepšení v současné době používaných metod ke stanovení stínění před UV radiací, obsahu pigmentů a využití absorbované radiace. Ohodnotíme korelaci mezi výsledky získanými pomocí in vitro, in vivo a in situ metod.