Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize
Id projektuGA405/09/0113
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceCílem je zjistit a staticky vyhodnotit názory na spisovnost, postoje k ní a představy o její potřebnosti panující v české veřejnosti, a to s ohledem na diskurz mluvení i psaný. Šetření obsáhne celou ČR, využijí se diferencované dotazníky, konzultované se sociology a určené pro různé věkové kategorie.