Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Realizace systému hodnocení hlavních činností univerzity
Id projektuRP2008
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší systém hodnocení klíčových procesů univerzity. Tím je možné jasně definovat oblasti dalšího rozvoje. Projekt se zaměří na tři oblasti dlouhodobého záměru univerzity : ? Zavedení systému pro hodnocení kvality a efektivity v oblasti vzdělávání ? Evaluace kvality řízení na PřF podle metodiky EFQM ? Vytvoření systému pro hodnocení kvality a efektivity v oblasti VaV V oblasti Zavedení systému pro hodnocení kvality a efektivity v oblasti vzdělávání projekt navazuje na přípravnou fázi v roce 2007. Po určení základních kritérií, postupů a harmonogramu, bude v závěru roku 2007 pilotně celý projekt ověřen. Rok 2008 přinese doladění principů (IT systémy, kritéria, hodnoty a hodnocení) po pilotním ověření a prvotní celouniverzitní ověření systému pro hodnocení kvality. Součástí projektu bude aplikace hodnocení systému řízení fakulty pomocí modelu EFQM.