Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba koncepce celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity
Id projektuRP2008
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem Projektu je vytvoření Koncepce celoživotního vzdělávání OU jako účinného prostředku zkvalitňování jejího působení na bázi analýzy aktuálních potřeb, jakož i stávajících kapacit a proponovaných možností jednotlivých pracovišť OU, poznání řešení v hospodářsky vyspělých krajinách, aktuálních záměrů MŠMT ČR, potřeb trhu - zejména v regionu MSK, v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 (aktualizace 07/2007).