Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Racionalita a užívání rozumu - Gerbert z Aurillacu a filosofie na přelomu prvního milénia
Id projektuGA401/08/0053
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na zmapování folosofického myšlení kolem roku 1000, především pak v kontextu myslitelské osobnosti Gerberta z Aurillacu, známého rovněž pod jeho papežským jménem Sivestr II. Tento originální církevní myslitel byl aktivně činný v mnoha vědeckých a filosofických debatách své doby, řadu z nich sám inspiroval a dodnes patří k nejznámějším osobnostem myšlení konce 10. století. Ovšem bádání o tomto mysliteli by se nezaměřilo výhradně na něj samotného, nýbrž by stejnou měrou věnovalo pozornost antickým a raně středověkým inspiračním zdrojům myšlení této doby, nebo podnětným diskusím mezi tehdejšími současníky a v rámci výkladu by byl Gerbert především zařazen do celého kontextu utvážení raně scholastické filosofie a vědy poslední třetiny 10. století. Tématicky by pak byla pokryta především situace na poli sedmi svoboných umění: od dialektiky a gramatiky (včetně přesahů k metafyzice, sémantice apod.) až po matematické disciplíny quadria (např. abakus atp.) či astronomie (astolabus, computus etc.).