Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity - pilotní projekt
Id projektuFRVŠ 1495/F5/a
Hlavní řešitelMgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín na katedře slavistiky OU, především předmětů Základy překladu a Základy tlumočení. V jeho rámci bude provedena revize a zvýšení provázanosti translatologických disciplín navzájem a s ostatními odbornými předměty. Vzhledem k nové technice bude prioritně modifikována výuka tlumočnictví. Bude vytvořena série původních počítačových prezentací pro výuku překladatelství a tlumočnictví. Z prostředků projektu bude podstatně doplněn a modernizován fond translatologické literatury. Součástí projektu je také prezentace jeho výsledků odborné veřejnosti. Projekt bude sloužit jako pilotní pro příbuzné obory vyučované na FF OU.