Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada
Id projektuGA404/05/0322
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceGrant je žádán pro dokončení rozpracovaného životopisného slovníku osobností, které se podílely na rozvoji hospodářského, společenského, politického a kulturního života ve Slezsku a přilehlé části Moravy. Základní řada (12 svazků) byla s podporou grantů GA ČR 404/94/0020 v letech 1994-1996 a 409/97/0071 v letech 1997-1999 uzavřena v roce 1999. Obsáhla na 1806 stranách 2398 biogramů osobností. Vzhledem k společenské poptávce a pozitivnímu ohlasu v odborné literatuře rozhodla redakce Slovníku o vydávání nové řady, v níž v letech 2000-2003 vyšly 4 svazky, pátý je redakčně připraven a vyjde v r. 2004. Projekt předpokládá v období 2005-2007 vydání posledních 5 svazků s 800 biogramy, obsahujícími základní životopisné údaje, seznam díla a literaturu o osobnosti. Součástí závěrečného svazku budou souhrnné rejstříky. Biografický slovník má plnit i funkci korigující protiváhy obdobných prací publikovaných v Polsku, Německu a Rakousku, které se okrajově dotýkají našeho území.