Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století
Id projektuGA405/05/0761
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Martin Pilař, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt nazvaný Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století vychází ze skutečnosti, že v českém chápání literárních žánrů zatím není povídkový cyklus vnímán jako samostatný prozaický žánr. Tím se české myšlení o literatuře odlišuje zvláště od anglosaského kontextu, v němž je teorii povídkového cyklu v posledních desetiletích věnována systematická pozornost. Cílem projektu je vyjít z těchto zahraničních zkušeností, stanovit žánrové rysy povídkového cyklu a na reprezentativním vzorku analyzovaných textů vzniklých ve XX. století ukázat specifické rysy tohoto žánru v českém kontextu. Práce tedy bude příspěvkem ke studiu těch podob současné prózy, v nichž dochází k napětí mezi relativně ustálenými žánry krátké a rozsáhlé epické prózy (zvláště mezi povídkou a románem). K dosažení tohoto cíle budou využívány metodologické postupy současné literární vědy, především komparatistiky, genologie a naratologie. Výsledky projekty budou shrnuty v knižní publikaci o rozsahu cca 180 stran.