Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století
Id projektuGA408/06/0823
Hlavní řešitelPhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceV úhrnu zachytí text vývoj vztahu sochařského díla a architektury, jak se utvářel v průběhu celého 20. století na území velké Ostravy. Kromě historického centra zahrne jednak postupně připojované dříve samostatné obce, které se vyvíjely vzájemně nezávisle na sobě, ale z urbanistického hlediska závisle na svém hospodářském a sociálním charakteru, jednak nová sídliště, která po 2. světové válce rozšiřovala intravilán města. Z časového hlediska tento záběr přirozeně zasáhne ještě konec 19. století,kdy se Ostrava začala hekticky rozvíjet jako průmyslové velkoměsto. Průzkum hmotných artefaktů - plastiky komponované v přímé součinnosti s architekturou i plastiky, která sama utváří městský prostor - vyústí v zobecnění konkrétních poznatků a odpoví na otázku, jak spolupracovali architekti a sochaři v prostorách města z hlediska dominace či subordinace architektonického a sochařského díla, co tyto vztahy utvářelo a podmiňovalo, jak byly svázány se zájmem investorů a podmíněny z historického a ideového