Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dílčí zpracování současných poznatků o vlivu ozonu na vizuální, morfologické a fyziologické změny u dřevin se zaměřením na jejich zdravotní stav a produkci
Id projektuHS
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období11/2007 - 12/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
AnotaceCílem smlouvy je polupráce na projektu SP/1B7/189/07 "Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potencionálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny"