Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium molekulárně genetických mechanismů působení genotoxických látek
Id projektuIGS31/1074
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období9/2006 - 12/2009
PoskytovatelDěkanát PřF
Stavukončený
Anotace