Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
New Way - New Man
Id projektuCZ/06/A/PL/134213
Hlavní řešitelMgr. Ivana Schmejkalová
Období6/2006 - 5/2008
PoskytovatelLeonardo
Stavukončený
AnotaceSoučasní absolventi Ostravské univerzity v Ostravě měli doposud omezenou možnost zúčastnit se zahraniční stáže v rámci získávání nových poznatků a zkušeností z oblastí péče o jedince ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo s tělesným postižením a z různých oborů sociální práce. Cílem projektu Leonardo da Vinci je poskytnout příležitost k ověření teoretických a praktických poznatků v evropské dimenzi a podpořit uplatnění absolventů na evropském trhu práce. Jeho cílem je, aby absolventi pochopili problematiku sociální práce v rámci EU a zlepšily se jejich jazykové, komunikační a multikulturní dovednosti. Jedním z přínosů projektu pro absolventy Ostravské univerzity v Ostravě bude umožnění získat zkušenosti v zahraničí. Stáž přispěje k lepšímu pochopení problematiky svého oboru, umožní navázání cenných kontaktů, které mohou později využít ve své profesi, případně pro své vlastní budoucí projekty a umožní srovnání různých přístupů v rámci rozšířené Evropy. Projektu se účastní partnerské univerzity ve Velké Británii, Rakousku a Německu, které zprostředkují našim absolventům stáže v jednotlivých sociálních zařízeních.