Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posouzení účinnosti intervenčního programu redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu ? II. etapa
Id projektuIGS 04/2007
Hlavní řešitelMgr. Vladislava Mizerová, Ph.D.
Období3/2007 - 12/2007
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
AnotaceV rámci první etapy projektu byl v r. 2006 vyšetřen soubor 44 osob s různým stupněm nadváhy a obezity, a to 7 mužů a 37 žen. U všech sledovaných osob byly zjištěny anamnestické údaje (OA, RA) a provedeno základní klinické vyšetření, biochemické vyšetření, vyšetření hladiny adiponektinu v krvi, antropometrické vyšetření, spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru stupňovitým testem do maxima, měření plochy abdominálního tuku metodou CT, stanovení tělesného složení metodou duální rentgenové absorpcimetrie (DXA) a bioelektrické impedance (BIA). Dále byla zjišťována pohybová aktivita a stravovací zvyklosti vyšetřovaných osob dotazníkovou metodou a metodou 24 h záznamů po 4 dny. Následně byl u vyšetřených osob zaveden intervenční program spočívající v úpravě stravovacího a pohybového režimu. Soubor byl rozšířen také o osoby indikované k chirurgické bandáži žaludku. Ve druhé etapě projektu v roce 2007 je plánováno doplnění stávajícího souboru alespoň na 50 osob. U všech účastníků programu bude provedeno kontrolního vyšetření po 6 měsících ve stejném rozsahu jako vstupní vyšetření. U osob, které dosáhnout v roce 2007 ročního sledování, bude provedeno ještě druhé kontrolní vyšetření po 12 měsících od vstupního vyšetření. Zhodnocení výsledků individuálního intervenčního programu redukce hmotnosti bude provedeno srovnáním antropometrických hodnot a fyzické zdatnosti dosažených před a na konci sledovaného období.