Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ocenění a interpretace odezvy ekosystémů na environmentální zátěž v ČR
Id projektu2B06068
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období2/2007 - 12/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na získávání nových informací vedoucích k ocenění a interpretaci odezvy ekosystémů na zátěž životního prostředí (ŽP) v České republice. Vedle tradičních zátěží (především průmyslové imise) je do tlaku na prostředí zahrnut vliv změny klimatu projevující se především ve změnách produkční aktivity, která má významnou informační hodnotu - reflektuje procesovou stránku odezvy ekosystémy na environmentální zátěž. Přínos řešení projektu spočívá v nalezení takových postupů, které zlepší nejen spolehlivost-kvalitu informací o stavu ŽP, ale i zvýší jejich srozumitelnost, čímž se zvyšuje potenciál informace využitelné pro rozhodování o stavu ŽP, pro případnou sanaci škod v ŽP apod. Zdá se, že zásadním se nejeví problém vlastního monitoringu ŽP, ale konečná interpretace sledovaných změn, oscilací a vyhodnocování vývojových trendů. Řešení projektu je založeno na kombinaci pochopení a interpretaci technologických řešení a ekologického výzkumu.