Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora regionální konkurenceschopnosti: směrem k nejnovějším regionálním informačním systémům v Evropě?
Id projektuGECRP/07/E005
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období9/2007 - 6/2010
PoskytovatelProjekt EUROCORES GA ČR
Stavukončený
AnotaceGlobalizační tlaky nutí evropské regiony posilovat jejich konkurenceschopnost. Kapacita regionů vytvářet a využívat nové znalosti a inovovat se stává klíčovým faktorem jejich konkurenceschopnosti. Regionální konkurenceschopnost však často nevzniká spontánně, ale je výsledkem společných aktivit a inicaitiv firem, výzkumných institucí a orgánů veřejné správy. Regiony jsou považovány za klíčovou úroveň, kde se utvářejí inovační procesy, a to na základě specifických regionálních zdrojů, dovedností, institucí a sdílených sociálních a kulturních hodnot. V tomto kontextu se ve vyspělých státech objevily systémově orientované iniciativy s cílem vytvořit konkurenční výhodu příslušných regionů. Tyto iniciativy však nelze bezprostředně implantovat v jiných regionech. Systémová opatření jako např. regionální inovační strategie proto musí respektovat konkrétní podmínky a problémy daného regionu (mj. i charakter znalostní báze - syntetická, analytická, symbolická).