Zdravotně sociální pomocníci v sociálně vyloučených lokalitách (SASTIPEN ČR)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Projekt je financován ESF a státním rozpočtem ČR.
Projekt realizuje DROM – romské středisko Brno.

Délka projektu:

1. 9. 2005 až 31. 8.2007

Cíl projektu:

Cílem projektu, jenž je projektem pilotním, je vytvoření a otestování sítě zdravotních sociálních pomocníků pro Romy ohrožené sociální exkluzí zejména v oblasti zdraví. V rámci projektu bude zaměstnáno celkem 20 pomocníků, kteří budou působit ve vybraných lokalitách v jednotlivých krajích.

Realizační tým tvoří experti z institucí:

  • DROM - romské středisko, Brno
  • Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
  • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
  • Odbor sociálních věcí, Magistrát města Ostravy

Z Ostravské univerzity se na realizaci projektu podílejí:

  • doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
  • PhDr. Yveta Vrublová, Ph.D.
  • PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D.

Bližší informace: http://rs.drom.cz/cs/projekt.php/29...


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022