Maturanti mají o důvod víc pokračovat ve studiu v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity společně se sedmi významnými zaměstnavateli v Moravskoslezském kraji spustila další projekt, který připraví studenty na praxi a zvýší tak jejich uplatnitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce.

V letošním roce se totiž studenti FF OU mohou hlásit do nového doprovodného studijního modulu HR (Human Resources) – personální konzultant, který je má naučit praktické dovednosti nezbytné při vstupu na trh práce. Do letošního pilotního ročníku se zapojilo hned sedm společností (Vítkovice steel, a.s., Arcelor Mittal, a. s., Tieto, OKIN, ARMATURY Group a.s., Nemocnice Šumperk a.s., BENEKOVterm s.r.o., ZPV Roznov, s.r.o.), jejich HR specialisté a personalisté společně s pedagogy katedry sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity seznámí studenty s problematikou lidských zdrojů.

„Zkušenosti i vědomosti z tohoto modulu budou studenti moci využít nejen v rámci prezentace, například v životopisu nebo motivačním dopisu, ale také při nástupu do zaměstnání či v začátcích podnikání,“ přibližuje praktický dopad garantka projektu Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA.

Vedle modulu Základy televizní žurnalistiky se jedná o druhý projekt, který je zaměřen na praxi a na němž Filozofická fakulta OU spolupracuje s potencionálními zaměstnavateli. Pro absolventy se tak mnohonásobně zvyšuje šance na uplatnění. Účastníky modulu totiž nečeká jen strohá teorie, ale i 100 hodin praxe ve vybrané společnosti, což je hlavním přínosem celého projektu. Studenti Filozofické fakulty se mohou do modulu zapsat bez ohledu na to, jaký studují obor. Po ukončení pilotního ročníku se uvažuje o možnosti zapojit do projektu i studenty ostatních fakult či výuku rozšířit i mimo studenty OU v rámci nabídky celoživotního vzdělávání.

Středoškoláci už tak nemusí mít obavy, že po ukončení vysokoškolského studia nenaleznou zaměstnání. Nabídneme-li co nejlepší podmínky a pečlivě studenty připravíme na trh práce, pevně věříme, že absolventi Filozofické fakulty Ostravské univerzity budou mít důvod v Ostravě zůstávat. Ze strany zaměstnavatelů je totiž zájem o absolventy řady humanitních oborů.

Jak probíhá modul HR – personální konzultant

Během 2 semestrů projdou posluchači čtyřmi informačně-praktickými předměty (vždy v pátek 5ti hodinový blok), kdy samotná 100 hodinová praxe se koná přímo u zaměstnavatelů. Součástí je také závěrečná sebeprezentace před personalisty firem a odborníky z Ostravské univerzity v simulovaném pracovním pohovoru. Úspěšní absolventi modulu získají osvědčení „HR – personální konzultant“. Jednotlivé předměty jsou ohodnoceny kredity. Výuku vedou Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA; PhDr. Marek Schneider, Ph.D., Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. a odborníci z participujících firem z praxe.

Modul Základy televizní žurnalistiky

Modul je určen pro studenty OU, probíhá ve dvou semestrech, ve čtvrtečních pětihodinových blocích. Modul je vyučován ve spolupráci s Českou televizí na katedře sociologie, garantkou modulu je doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Modul seznamuje se základy žurnalistické práce v televizi na teoretické, ale hlavně praktické úrovni. Studenti se seznámí se základními sociologickými pojmy a se sociologickým náhledem na masmédia a masové kultury. Na praktické úrovni se absolventi modulu zabývají žurnalistickou praxí, která zahrnuje i celodenní exkurze do České televize. Absolventi jsou schopni vyhotovit krátkou reportáž a mohou posoudit vývoj a tendenci masmédií z teoretického hlediska. Modul je bezplatný, kdy přihlášky lze podávat do 31. 8. 2017, přijato je vždy prvních 30 uchazečů. Nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti.

Kontakt pro novináře:

 • Nela Parmová
  Referentka pro vnější vztahy
  Filozofická fakulta Ostravské univerzity
  telefon: 553 46 1814
  GSM: 734 353 573
  e-mail: