OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
IT4Innovations excellence in science
Id projektuLQ1602
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2016 - 12/2020
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Národní program udržitelnosti
Stavřešený
AnotaceHlavním cílem projektu je navázat na výzkumné aktivity úspěšně zahájené v rámci projektu OP VaVpI Centrum excelence IT4Innovations a dále navyšovat vědeckou excelenci a mezinárodní impakt těchto výzkumných aktivit zejména v oblastech "High performance computingu" (HPC) a "Cyber-physical systems" (CPS) a návazných vědách jako je informatika, matematika, biomedicína, inženýrství, materiálové vědy nebo nauky o zemi. Nedílnou součástí tohoto cíle bude intenzivní využívání vybudované superpočítačové infrastruktury díky níž se centrum řadí mezi přední evropská HPC centra a vývoj aplikací pro její efektivní využití. Tato infrastruktura je rovněž uznána jako Velká národní infrastruktura ČR - IT4Innovations národní superpočítačové centrum - na Cestovní mapě ČR Velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Řešitelský tým tak získává možnost přístupu ke špičkové výzkumné infrastruktuře, jejíž potenciál bude využit jednak ke zkvalitňování vlastních VaV výsledků, tak k navazování spolupráce s jinými významnými národními a mezinárodními institucemi a zejména pak s aplikační sférou. Další personální rozvoj centra bude zajištěn podporou vzdělávacích a diseminačních aktivit v oblastech výzkumu centra. Vědecká excelence, strategická partnerství s veřejnou i neveřejnou sférou a zajištění dalšího personálního rozvoje jsou základní kameny dlouhodobé udržitelnosti výzkumných aktivit centra IT4Innovations, které budou podpořeny v rámci projektu IT4I XS.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku