OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (27)
Specializační studium (2)
Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky (5)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (26)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (12)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (1)
Krátkodobé programy a kurzy (17)
Přípravné kurzy pro přijímací řízení - krátkodobé (1)
Kurzy pro přijaté studenty (4)
Moduly (2)
Vzdělávání zdravotnických pracovníků (30)
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - specializační studium (6)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
fakult FSS  |   FU  |   FF  |   LF  |   PdF  |  PřF
 

Moduly

  • Úvod do studia japonské filologie - japonský jazyk a kultura
    Rostoucí ekonomický a kulturní vliv Země vycházejícího slunce na dění v globalizovaném světě včetně cílené expanze japonských investorů na evropské trhy, se odráží ve zvyšujícím se zájmu studentů nejen o studium tohoto jazyka, ale také o poznání japonské společnosti jako celku. Cílem vzdělávacího modulu je rozšíření jazykového potenciálu na poli obchodní japonštiny, vhled do nejstarší i moderní japonské literatury, jakož i exkurz do poválečné i současné kinematografie včetně filmových projekcí. Tento modul je zároveň prvním z připravované série zaměřené na poznání japonské společnosti a kultury se všemi jejími komponenty (divadlo, estetika, náboženství, etiketa apod.). Kvalitní jazyková vybavenost spolu se znalostí specifik japonské společnosti jsou skvělým bonusem k uplatnění na trhu práce.
     
  • Základy informatiky
    Absolvent modulu „Základy informatiky“ bude schopen pracovat s aplikačními programy – MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Tyto získané dovednosti následně využije v ostatních kurzech studia na Ostravské univerzitě. Mimo tyto dovednosti získá přehled o základních pojmech v informačních technologiích. V tomto modulu je také kladen důraz na prezentační nástroje, vektorovou grafiku - Zoner Callisto, CorelDraw. Dále se studenti seznámí s tvorbou www stránek.