OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (25)
Specializační studium (2)
Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky (5)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (27)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (15)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (2)
Krátkodobé programy a kurzy (16)
Přípravné kurzy pro přijímací řízení - krátkodobé (1)
Kurzy pro přijaté studenty (4)
Moduly (3)
Vzdělávání zdravotnických pracovníků (30)
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - specializační studium (6)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
fakult FSS  |   FU  |   FF  |   LF  |   PdF  |  PřF
 

Přípravné kurzy pro přijímací řízení - krátkodobé

  • Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie
    Kurz pro zájemce o studium historie na FF OU, účastníci budou seznámeni s průběhem přijímacího řízení, požadavky na studenty, organizací studia na katedře historie, mají možnost vyzkoušet si odpovědi na typizovaný písemný test k přijímacímu řízení.
     
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub