OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Odborné semináře
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Odborná i neodborná veřejnost
Doba trvání / hodinová dotace:Jeden den / 3 hodiny
Cena:500 Kč veřejnost / 100 Kč studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Forma:prezenční
Organizace studia:Jednodenní semináře na témata civilizačních nemocí a příbuzná témata.
18.05.2018 – Metabolický syndrom, 13:00–16:00
Garantující odborná katedra:Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Anotace:Dle tématu semináře bude obsah jednotlivých seminářů průběžně aktualizován a bude dostupný v pozvánce na konkrétní akci.
Výstupní doklad:Osvědčení o absolvování semináře
Přihlášky:Elektronickou formou, přes portál OU a Registraci konferenčních akcí.
Přihláška pro veřejnost
Přihláška pro studenty LF OU
Uzávěrka přihlášek:15.05.2018
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Macháčková
Způsob platby:Bezhotovostně bankovním převodem, pokyny k platbě obdržíte emailem po elektronické registraci na vybraný seminář.
Plán studia / rámcový harmonogram:18.05.2018 – Metabolický sydrom, témata:

Metabolický syndrom, diagnostika a možnosti léčby
Přednášející: MUDr. Věra Ploticová
(FN Ostrava, Ústav laboratorní diagnostiky)


Problematika metabolického syndromu u psychiatrických onemocnění
Přednášející: MUDr. Petr Šilhán, Ph.D./ MUDr. Martin Hýža
(FN Ostrava, Psychiatrické oddělení)


Metabolický syndrom aneb zbavme se přebytečných kil
Přednášející: MUDr. Klára Matušinská
(Vítkovická nemocnice Agel Ostrava, Nutriční a obezitologická ambulance)
Další informace:Místo konání – přednášková místnost LF OU, budova ZY
Leták akce
Fotogalerie z proběhlých akcí
Evaluace proběhlých akcí
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub