Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Pavol Švorc


titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZY 166, budova ZY
funkce:vedoucí ústavu
obor činnosti:fyziologie
katedra / středisko (fakulta): Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
telefon, mobil: 553 46 1770
e-mail:

Vzdělání

2005
Docent - obor Normální a patologická fyziologie, Lékařská fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích
1995
CSc. - obor Fyziologie živočichů a člověka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích
1982
Doktor Přírodních věd, obor Všeobecná biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích
 

Kvalifikace

2005
doc.
1995
CSc.
1982
RNDr.
 

Zaměstnání, praxe

2019 – dosud
Ostravská Univerzita v Ostrave, garant oboru fyziologie a patofyziologie
2011 – 2014
vedoucí ústavu Fyziologie a patofyziologie a garant oboru Fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
1983 – 2005
odborný asistent, Ústav fyziologie, Lékařská fakulta UPJŠ v Košicích, Slovenská republika
1982 – 1983
samostatný odborný pracovník, Podtatranské muzeum v Popradě
 

Odborné zaměření

chronobiologie kardiovaskulárního systému a poruch srdečního rytmu
chronobiologie respiračního systému a poruch dýchaní
chronobiologie autonomního nervového systému
anestézie
 

Ocenění

2019
Udělení stříbrné medaile Slovenské lékařské společnosti za zásluhy o Slovenskou lékařskou společnost.
2018
Udělení bronzové medaile Lékařskou fakultou UPJŠ z příležitosti životného jubilea.
2008
Udělení bronzové medaile Slovenské lékařské společnosti za zásluhy o Slovenskou lékařskou společnost.
2006
Cena za III. místo o nejlepší vědeckou monografii udělená Lékařskou fakultou UPJŠ - P. Švorc, Š. Kujaník, I. Bračoková: Autonomní nervový systém, hypoxie a komorové arytmie. Chronofyziologická studie.
2004
Cena za I. místo o nejlepší vědeckou monografii udělená Lékařskou fakultou UPJŠ - P. Švorc: Komorové arytmie a poruchy plicní ventilace.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen výboru Slovenské fyziologické společnosti
Člen Slovenské fyziologické společnosti
Člen International Society for Chronobiology
Člen Slovenské lékařské společnosti
Člen Slovenské kardiologické společnosti
Člen oborové rady pro obor Normální a patologická fyziologie na JLF UK v Martine
Člen oborové rady pro obor Neurovědy na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika
 

Jazykové znalosti

Angličtina
aktivně
Ruština
pasivně
 


General Anesthesia and electrocardiographic parameters in in vivo experiments involving rats
Pavol Švorc, Pavol Švorc
Rok: 2022, PHYSIOLOGICAL RESEARCH
článek v odborném periodiku

Study on Heart rate Variability and Heart Rate under General Anesthesia in Rats of Both Sexes
Pavol Švorc, D. Petrášová, Pavol Švorc
Rok: 2022, BP Internacional, London, Tarakeswar
kapitola v odborné knize

The Autonomic Nervous System, Sex Differences, and Chronobiology under General Anesthesia in In Vivo Experiments Involving Rats
Pavol Švorc, Pavol Švorc
Rok: 2021, IntechOpen Limited
kapitola v odborné knize

Heart rate variability and heart rate under general anesthesia in rats of both sexes
Pavol Švorc, D. Petrášová, Pavol Švorc
Rok: 2020, Trends in Medicine
článek v odborném periodiku

Chronobiological study of sex differences in the internal environment in zoletil-anaesthetized rats
Pavol Švorc, Darina Petrasová, Pavol Švorc
Rok: 2020, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Sex Differences in HRV Under General Anesthesia in Rat Model
Pavol Švorc, Darina Petrášková, Pavol Švorc
Rok: 2020, Anesthesia & Pain Research
článek v odborném periodiku

Textbook of Practical Physiology Part I
Mária Pallayová, Soňa Grešová, Pavol Švorc, Ivana Bačová
Rok: 2020, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
odborná kniha

Ketamín/xylazínová anestézia v chronobiologickckých štúdiách
Pavol Švorc, Pavol Švorc, M. Nováková, I. Bačová, S. Grešová
Rok: 2015, Ateroskleróza
článek v odborném periodiku

Myoracdial electrophysiology and the acide.base balance in the rat chronobiological studies using pentobarbital anesthesia
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, S. Grešová
Rok: 2015, internacional journal of innovations in biological and chemical sciences
článek v odborném periodiku

Pentobarbital anaesthesia in the chronobiological studies
Pavol Švorc, Pavol Švorc, Ivana Bačová, Soňa Grešová
Rok: 2015, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Pentobarbitalová anestézia v chronobiologických štúdiách
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, S. Grešová, D. Petrášová
Rok: 2015, Ateroskleróza
článek v odborném periodiku

Dietary intake and ghrelin and leptin changes after sleeve gastrectomy
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavol Švorc, Aleš Foltys, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014, VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES
článek v odborném periodiku

Fyziológia kože In Lékarska fyziológia
Pavol Švorc
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie člověka I. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie člověka II. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chronobiological Aspects of Impact of Apnoic Episode and Reoxygenation on the Electrical Myocardial Properties and Autonomic Nervous System Activity in Wistar Rats
Pavol Švorc, Ivana Bacova, Pavol Švorc, Monika Novakova, Alexander Marossy
Rok: 2014, InTech
kapitola v odborné knize

Chronobiological Aspects of Preconditioning by systemic Asphyxia - Endogenous Cardioprotection?
Pavol Švorc, Pavol Švorc
Rok: 2014, BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS (BAB)
článek v odborném periodiku

Ketamine/xylazine anaesthesia in the chronobiological studies
Pavol Švorc, Pavol Švorc, M. Novakova, I. Bacova, Z. Jurasova, A. Marossy ... další autoři
Rok: 2014, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Ketamine/xylazine anesthesia in chronobiological cardiovascular studies
Pavol Švorc, I Bačová, Pavol Švorc, Monika Nováková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The impact of ketamine/xylazine on ECG parameters, activity of the autonomic nervous system, the acid-base balance and ion concentrations in wistar rats. Chrobobiological view
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, A. Marossy
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zmeny elektrofyziologických parametrov aplikáciou rozdielnych anestetík v chronobiologickej závislosti
Ivana Bačová, Monika Nováková, Soňa Grešová, Judita Štimmelová, A. Galovičová, I. Jochmanová, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2014, Ateroskleróza
článek v odborném periodiku

Effect of reoxygenation on the electrical stability of the rat heart in vivo: a chronobiological study
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku

Hyperventilation and circadian rhythm of the electrical stability of rat myocardium
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc
Rok: 2013, ChronoPhysiology and Therapy
článek v odborném periodiku

Chronobiological Aspects of Ketamine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Pavol Švorc, Alexander Marossy, Monika NOVÁKOVÁ, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2013, Nova Science Publishers, Inc.
kapitola v odborné knize

Chronobiology of the electrical stability of the heart in hypoventilation/reoxygenation rat model
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení z fyziologie II.
Pavol Švorc, Marek Bužga, Šimon Vaculín
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The electrical stability of the heart in hypoventilation / reoxygenation rat model. Chronobiological study.
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Circadian rhythms of the electrical stability of rat myocardium at disorders of pulmonary ventilation
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Circadian rhythms of the electrical stability of the heart during normal ventilation, hypoventilation and hyperventilation in rat model
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cirkadiánne rytmy elektrickej stability srdca pri odchýľkach pľúcnej ventilácie v experimentálnom modeli potkana
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyziológia a patofyziológia pre farmaceutov
Zita Faixová, Elena Piešová, Zuzana Maková, Pavol Švorc, Štefan Faix, Soňa Grešová, Agnesa Ništiarová, Judita Štimmelová ... další autoři
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chronobiological Aspects of Keramine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronobiological aspects of ketamine/xylazine anesthesia impact on the cardiovascular system, the acid-base balance, ions and autonomic nervous system in Wistar rats
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Pavol Švorc, Monika NOVÁKOVÁ, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model
Pavol Švorc, Francisco R. Breijo-Marquez, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Sona Gresova, Marek Bužga, Benjamin L. Fulton ... další autoři
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize

Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model
Pavol Švorc, Francisco R. Breijo-Marquez, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Sona Gresova, Marek Bužga, Benjamin L. Fulton ... další autoři
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize

Poruchy pľúcnej ventilácie a cirkadiánne rytmy v elektrickej stabilite srdca v experimentálnom modeli potkana Wistar
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
stať ve sborníku

Chronobiological aspects of reoxygenation impact on the heart rhythm disorders in Wistar rat model
Pavol Švorc, Pavol Švorc, Benjamin L. Fulton
Rok: 2011, Trendsin Comparative Biochem & Physiol
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Epidemiologická deskriptivní studie stavu kostní denzity u adolescentů a mladých dospělých před dosažením vrcholové kostní hmoty
Hlavní řešitelprof. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub