Udržitelná univerzita

V roce 2022 byl za účasti 24 českých univerzit pod vedením MU jakožto hlavního koordinátora realizován projekt UNILEAD, podpořený z prostředků Centralizovaného rozvojového programu MŠMT, jehož společným předmětem jsou aktivity pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals). Účastníkem projektu byla i Ostravská univerzita.

Projekt byl zaměřen na 10 oblastí, přičemž OU se aktivně podílela na 5 z nich, a to Biodiverzita, Energetický management, Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda, Odpady, prevence vzniku a recyklace a Udržitelná IT infrastruktura, elektronizace.

Infografika

Cílem projektu bylo posílit roli univerzit jako efektivních, odpovědných a inkluzivních veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. „Zdrojů pro změnu“). Výstupem projektu je mj. sada doporučení aplikovatelných managementem jednotlivých univerzit a jejich následný přenos do praxe, k čemuž by měl významně přispět navazující projekt UNILEAD pro rok 2023. Pro komunikaci výsledků projektu UNILEAD 2022 bylo vytvořeno souborné manažerské shrnutí vytvořených doporučení, které obsahuje přehled finálních výstupů ze všech v projektu řešených oblastí a je k dispozici zde: unilead.muni.cz

Konkrétní závěry a opatření pro OU budou dále rozpracovány v rámci navazujícího projektu UNILEAD 2023.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2023