Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

       

+
   Rozšířený filtr

                       
           
     
   
 
 

Specializace Fakulta Typ studia Forma studia Přihláška
od-do
Délka studia
(Studijní program)
English PhilologyFilozofická fakultabakalářsképrezenční15. 11. 2022
15. 05. 2023
3 roky
(English Philology)
MathematicsPřírodovědecká fakultabakalářsképrezenční15. 11. 2022
30. 04. 2023
3 roky
(Mathematics)