Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Chemie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Francouzský jazyk

Studijní program v kostce

Připadalo vám studium studium francouzštiny v bakalářském programu přínosné a zajímavé, a proto byste se mu chtěli dále věnovat i po bakalářských státnicích? Díky navazujícímu studiu Francouzského jazyka v programu Učitelství pro střední školy na Ostravské univerzitě máte možnost rozvíjet své filologické znalosti, které pak v profesním životě budete předávat svým studentům. Ani vaše praktické jazykové dovednosti nezůstanou pozadu díky předmětům vedených rodilou mluvčí. Během studia se setkáte s předními českými i zahraničními odborníky na francouzskou filologii, kteří na katedře pravidelně hostují. Sami budete moci představit výsledky svého odborného výzkumu v rámci tradiční Studentské vědecké konference. Své další dovednosti a schopnosti můžete ukázat např. v Překladatelské soutěži nebo během jiných odborných a kulturních aktivit. Vzhledem k tomu, že má katedra množství zahraničních kontaktů, jistě využijete možnosti vyjet na studijní nebo profesní stáž do Francie nebo do Kanady.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu nastoupíte po absolvování bakalářského studia Francouzské filologie, předpokládáme tudíž vaši znalost francouzštiny na úrovni C1. Kromě jazykových znalostí od vás očekáváme nadšení a odborný zájem o francouzský jazyk, literaturu a kulturu francouzsky mluvících zemí.

Co se naučíte?

Jako absolventi navazujícího studijního programu Učitelství pro střední školy - Francouzský jazyk

  • se budete umět vyjadřovat francouzsky na úrovni C2
  • dokážete zasadit znalosti z různých oblastí literatury do společenského, kulturního a historického kontextu Francie a francouzsky mluvících zemí
  • dokážete aplikovat poznatky z didaktických, psychologických a pedagogických disciplín v praxi

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi navazujícího studijního programu Učitelství pro střední školy se uplatníte v praxi na školách různých stupňů, v jazykových nebo vzdělávacích agenturách, ale také ve státních institucích či firmách.

Konkrétní pracovní pozice

  • učitel
  • lektor
  • překladatel

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. příbuznost (bakalářského) studijního programu (Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí.)
  2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – francouzský jazyk může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – francouzský jazyk může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.