Studentský e-mail

Každý student má po dobu studia k dispozici e-mailovou schránku s adresou, kterou je povinen využívat pro komunikaci s univerzitou, a to ve tvaru jmeno.prijmeni.s01@osu.cz, na kterou jsou mu zasílány veškeré informace týkající se studia. Tato adresa není totožná s přihlašovacím jménem. Jako přihlašovací jméno do své e-mailové schránky použijte své přidělené přihlašovací jméno ve tvaru abcdab01@osu.cz (zde je jedná o vzor) a heslo, které jste si nastavili dle instrukcí na stránce Účty / Průvodce informačními systémy.

Přistupovat k poštovní schránce je možné přes webové rozhraní na student.osu.cz, nebo pomocí e-mailových klientů (Outlook, Mozilla Thunderbird atd.).
Nastavení klienta pro studentskou poštu

Protože z bezpečnostních a technických důvodů nelze nastavit přeposílání e-mailů na soukromé e-mailové adresy, doporučujeme si přidat mailový účet studenta do nativního mailového klienta v počítači nebo mobilním telefonu.

Podrobnější informace o práci s elektronickou poštou, včetně konfigurace e-mailových klientů naleznete na adrese: portal.osu.cz/cit/sluzby.

Pokud má student více studijních čísel díky více oborům, má ke všem studijním číslům jednu e-mailovou schránku. Tato schránka má taková nastavení a adresy, které odpovídají všem studiím. Primární adresa je ve tvaru jmeno.prijmeni.s01@osu.cz.

Po složení státní závěrečné zkoušky, či v den jiného způsobu ukončení studia na Ostravské univerzitě, dojde, stejně jako u konta, k automatické blokaci a posléze smazání poštovní schránky. Proto je potřeba si s předstihem zajistit svá data a kontakty ze studentského e-mailu.

Vaše pošta se bude z e-mailové schránky odesílat pod adresou ve tvaru jmeno.prijmeni.s01@osu.cz. V těle emailu při komunikaci s univerzitou je proto VŽDY NUTNÉ uvádět své OSOBNÍ STUDIJNÍ ČÍSLO.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 03. 2024