Platnost karty

Prodlužování platnosti identifikačních karet

Platnost základních studentských identifikačních karet, oborových studentských identifikačních karet a identifikačních karet účastníků celoživotního vzdělávání končí až ukončením studia na univerzitě, tudíž není třeba si jejich platnost prodlužovat.

Výjimku tvoří ISIC karty. V rámci Ostravské univerzity platí pouze v akademickém roce, ve kterém byla ISIC karta vydána anebo kdy byla prodloužena její platnost. Platnost ISIC karty je proto nutno si nechat prodloužit vždy do 30. září, kdy končí její funkčnost v systémech OU. Licence ISIC pro uplatnění slevového programu platí až do konce kalendářního roku po konci roku akademického.

Prodlužování platnosti karet probíhá na Kartovém centru (budova IT - Bráfova 5).

Cena prodloužení platnosti ISIC karty je 260,- Kč.

K prodloužení platnosti je nutné být po zápise do dalšího ročníku (bez zápisu není možno platnost karty prodloužit), je nutné mít dostatečný zůstatek v „elektronické peněžence“ a je nutné mít s sebou kartu k prodloužení.

Platba prodloužení platnosti ISIC karty se provádí taktéž prostřednictvím „elektronické peněženky“, viz CUS.

V případě, že si nestihnete vyřídit prodloužení platnosti v září, je možno jej provést i později. Neprodloužená karta ISIC však nebude na Ostravské univerzitě od 1. října 2023 platná.

Podrobnější informace a aktuální úřední hodiny Kartového centra naleznete na adrese portal.osu.cz/cit/karty.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 10. 2023