Pracovní příležitosti

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj

Charakteristika pozice:

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru,
 • minimálně 5 let pedagogické a vědecké praxe na VŠ,
 • publikační činnost v oboru

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. září 2017 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 100% (nebo dle dohody)
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací

doručte v písemné formě nejpozději do 11. června 2017 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
30. dubna 22
701 03 Ostrava 1
telefon: 553 46 2107