Pracovní příležitosti

Postdoktorand projektu REFRESH

logolink

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • postdoktorand projektu REFRESH

Jedná se o pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu REFRESH - Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries (reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048).

Pozice

 • neakademický pracovník - postdoktorand

Typ systemizovaného místa

 • Postdoc I

Předpokládaný nástup

 • 1. ledna 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 40 % (případně dle dohody)

Pracovní smlouva

 • doba určitá, tj. do 31. prosince 2027 (po dobu trvání projektu REFRESH)

Mzdové podmínky

 • dle platného mzdového předpisu OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český / anglický

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • ukončené Ph.D. vzdělání ve studijním programu sociální práce, sociální politika, politologie, příp. příbuzném oboru,
 • znalost bezpečnostní problematiky a schopnost realizace samostatné vědecké činnosti v této oblasti,
 • aktivní publikační činnost a mezinárodní spolupráce ve výzkumu organizovaného zločinu, sociálního vyloučení, extremismu či dalších kriminologických témat,
 • EU research level: R2 – Recognized,
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2, dobré písemné i ústní komunikační schopnosti,
 • předpoklady pro rozvoj samostatné vědecko-výzkumné činnosti.

Popis pracovního místa

Postdoktorand se bude podílet na:

 • spoluřešení složitých vědeckovýzkumných/vývojových úkolů v rámci konkrétního projektu,
 • podávání dalších výzkumných projektů nebo projektů smluvní spolupráce menšího rozsahu (např. juniorské granty),
 • spolupráci ve výzkumném týmu se zahraničními výzkumníky,
 • aktivní publikační činnosti podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU,
 • zajišťování financování výzkumu (podávání grantů, vyhledávání možností smluvní spolupráce na výzkumu),
 • rozvoji inovativních vědeckovýzkumných aktivit na OU,
 • publikování výsledků získaných v dané oblasti výzkumu,
 • výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech nebo po souhlasu vědecké rady fakulty jako konzultant v doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací).

Požadované dokumenty (v českém jazyce):

Veškeré výše uvedené dokumenty do výběrového řízení zasílejte elektronicky na emailovou adresu nejpozději do 21. prosince 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Fakulty sociálních studií si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkanky fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Alena Kwintová
Mlýnská 5
702 00 Ostrava

e-mail: