Pracovní příležitosti

Výzkumný pracovník senior v projektu Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • Výzkumný pracovník senior v projektu Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu


Logo

JJedná se o pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (DigiWELL, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004583), výzkumný záměr č. 3 Personalizované digitální intervence pro podporu wellbeingu a zdravého životního stylu, výzkumná aktivita č. 3.4 Rozvíjení intervencí sociální práce přispívajících ke snižování digitální exkluze

Pozice:

 • Výzkumný pracovník senior

Typ systemizovaného místa:

 • Výzkumník III

Předpokládané datum nástupu:

 • 1. ledna 2024

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 20 % (případně dle dohody)

Pracovní smlouva:

 • doba určitá, tj. do 30. června 2028 (po dobu trvání projektu)

Mzdové podmínky:

 • dle platného mzdového předpisu OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky:

 • ukončené Ph.D. vzdělání ve studijním programu sociální práce, sociální politika, příp. příbuzném oboru
 • aktivní publikační činnost v oboru sociální práce, sociální politika, příp. příbuzném oboru
 • aktivní mezinárodní spolupráce ve výzkumu zaměřeném do oblasti sociální práce, sociální politiky
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2, dobré písemné i ústní komunikační schopnosti v angličtině
 • schopnost samostatné vědecko-výzkumné činnosti

Popis pracovního místa:

Výzkumný pracovník – senior bude:

 • podílet se na řešení složitých vědeckovýzkumných/vývojových úkolů v rámci konkrétního výzkumného tématu, především se bude podílet na přípravě podkladů pro vývoj digitálních aplikací zaměřených na intervence sociální práce s cílovými skupinami,
 • spolupracovat ve výzkumném týmu s dalšími výzkumníky včetně zahraničních,
 • realizovat publikační činnosti podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU,
 • publikovat výsledky získané v dané oblasti výzkumu.

Požadované dokumenty (v českém jazyce):

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 15. prosince 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Fakulty sociálních studií si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkanky fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Alena Kwintová
Mlýnská 5
702 00 Ostrava

e-mail: