Pracovní příležitosti

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na lékařskou imunologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

 • profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na lékařskou imunologii

Předpokládaný nástup:

 • leden 2024 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:

 • 40%

Kvalifikační a další předpoklady:

 • VŠ vzdělání lékařského směru;
 • jmenování docentem/profesorem v oboru lékařská mikrobiologie nebo v příbuzném oboru, uznatelné dle platných předpisů ČR;
 • vědeckovýzkumná a publikační činnost v oboru;
 • odborná praxe v oboru;
 • znalost českého jazyka;
 • znalost anglického jazyka - B2;
 • EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group).

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Popis pracovního místa:

Profesor/ka nebo docent/ka zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. Je školitelem v doktorských studijních programech. Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů se zásadním významem pro jeho obor, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti. Dále se docent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Přihlášky:

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů, strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 10. prosince 2023 na níže uvedenou adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity nebo na email: .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: