Pracovní příležitosti

Odborný/á asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na anatomii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • odborný/á asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na anatomii

Předpokládaný nástup:

 • leden 2024 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:

 • 100 %

Kvalifikační a další předpoklady:

 • ukončené studium v magisterském studijním programu všeobecné lékařství, veterinární lékařství, antropologie nebo přírodovědného směru;
 • ukončené doktorské studium (pozice odborný asistent);
 • minimálně 5 let praxe (pozice lektor);
 • zájem o obor a vědeckou práci;
 • znalost anglického jazyka – úroveň B2;
 • schopnost samostatné vědecké práce včetně publikační aktivity;
 • předpoklad profesního růstu v oboru;
 • znalost českého jazyka - úroveň C1/C2.

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče (R1-R4):

 • EU Research Level: R2 – Recognized (odborný asistent).

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Popis pracovního místa:

Odborný asistent zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti, která rozvíjí současné trendy minimálně v celonárodním měřítku). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Lektor/ka se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Může se podílet na tvůrčí činnosti (umělecká činnost, výzkum, vývoj, inovace).

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dnů volna k léčení;
 • stravenky v hodnotě 160,- Kč/den (příspěvek zaměstnavatele 55 %);
 • profesionální prostředí;
 • perspektivní povolání při výchově budoucích lékařů;
 • kariérní růst;
 • zapojení do klinicko-anatomických projektů; vědeckých projektů v oblasti neuroanatomie, možnost participace na práci v neuroanatomické laboratoři;
 • možnost zahraničních stáží;
 • finanční ohodnocení ekvivalentní klinickým pracovištím.

Přihlášky:

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů, strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 1. prosince 2023 na níže uvedenou adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity nebo na email: .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: