Pracovní příležitosti

Odborný asistent se zaměřením na výpočetní chemickou fyziku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka na Katedře fyziky

 • odborný asistent se zaměřením na výpočetní chemickou fyziku

Předpokládaný nástup

 • 1. ledna 2024 (případně dle dohody)

Výše pracovního úvazku

 • 25 % (případně dle dohody)

Kvalifikační a další předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně, minimálně 5 let praxe ve výzkumu
 • Ph.D. v oboru chemické fyziky, fyziky pevných látek, materiálových věd nebo příbuzném fyzikálním oboru
 • angličtina na komunikativní úrovni slovem i písmem, minimální úroveň B2
 • EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group)
 • dlouhodobé dosahování špičkového vědeckého výkonu v oblasti výpočetní chemické fyziky, fyziky pevných látek nebo příbuzného oboru (zastoupení publikací ve špičkových časopisech daného oboru jako první nebo korespondenční autor; k datu nástupu alespoň 35 publikací v impaktovaných časopisech a H-index dle WoS minimálně 15)
 • zkušenosti s vedením Ph.D. studentů (alespoň jeden úspěšný absolvent), diplomových prací a předmětů doktorského studia
 • zkušenosti s návrhy vědeckých projektů (alespoň jeden úspěšně vyřešený projekt u národní grantové agentury nebo srovnatelné úrovně jako hlavní řešitel)
 • komunikace v českém jazyce alespoň na úrovni B1

Popis pracovního místa

 • samostatné řešení složitých vědeckovýzkumných/vývojových úkolů v oboru výpočetní chemické fyziky a vývoje stochastických výpočetních metodik
 • spolupráce ve výzkumném týmu a se zahraničními výzkumníky
 • iniciace a koordinace výzkumných projektů
 • aktivní publikační činnost
 • vedení disertačních a diplomových prací, popř. mentoring juniorních pracovníků, oponování závěrečných prací
 • vedení předmětů doktorského studia v oblasti metod Monte Carlo, mnohočásticových metod a kvantové teorie molekul, popř. podíl na vedení výuky předmětů navazujícího magisterského studia

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Požadované dokumenty (v českém či anglickém jazyce):

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 23. listopadu 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět vyhlašovatele zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107