Pracovní příležitosti

Samostatný/á referent/ka – produkční

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na místo neakademického pracovníka

 • samostatný/á referent/ka – produkční

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání 1. stupně
 • Znalost anglického jazyka výhodou

Náplň práce:

 • Koncepční příprava obsahové náplně a programové skladby akce.
 • Organizační zajišťování obsahových, provozních, finančních činností souvisejících s přípravou, konáním a likvidací jednotlivých akcí.
 • Zpracování propagačních plánů a koncepcí a jejich zajišťování.
 • Zabezpečování obsahové náplně akcí.
 • Organizační zajišťování koncertů a hudebních produkcí.
 • Zajišťování realizace výstav a koordinace jednotlivých činností souvisejících s jejich přípravou.

Úvazek:

 • 50 % s možností pozdějšího navýšení na 100 %

Předpokládaný nástup:

 • duben 2023 nebo dle dohody

Přihlášky:

Přihlášky k výběrovému řízení (e-mailové či písemné s uvedením e-mailové adresy) s doklady o získané kvalifikaci (nemusí být notářsky ověřeny), přehledem praxe, profesním životopisem uchazeče včetně podepsaného souhlasu se zpracováním osobních údajů přijímá personální oddělení Fakulty umění Ostravské univerzity nejpozději do 14. dubna 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí, budou pozváni pouze vybraní uchazeči, kteří mohou být vyzváni k vypracování úlohy související s náplní práce.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Mgr. Jana Bartonová
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902