Pracovní příležitosti

Vedoucí Katedry zubního lékařství

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

 • vedoucí Katedry zubního lékařství

Předpokládaný nástup:

 • květen 2023 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:

 • 0,5 a více

Kvalifikační a další předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru;
 • jmenování profesorem nebo docentem v oboru stomatologie nebo v příbuzném oboru, uznatelné dle platných mezinárodních smluv v ČR a platné legislativy ČR;
 • praxe v oboru minimálně 10 let;
 • praxe v řídící funkci výhodou;
 • aktivní pedagogická a publikační aktivita;
 • organizační a řídící schopnosti;
 • aktivní znalost anglického jazyka.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Popis pracovního místa:

Vedoucí katedry odpovídá za personální zajištění výuky ve všech stupních studijních programů (bakalářské, magisterské, doktorské) a podílí se na jejich rozvoji. Odpovídá za směr a realizaci výzkumu, grantové činnosti a publikační strategii pracoviště. Dále je odpovědný za internacionalizaci, propagaci a prezentaci pracoviště včetně popularizace odborných výsledků.

Požadované doklady:

 • motivační dopis;
 • kopie dokladů o dosažené kvalifikaci;
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů soubor DOCX 4,03 MB
 • strukturovaný profesní životopis;
 • přehled publikační činnosti;
 • koncepce rozvoje pracoviště

Požadované doklady zasílejte do 9. dubna 2023 na níže uvedenou adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity nebo na email: .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: