Pracovní příležitosti

Lektor/ka se zaměřením na histologii a embryologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 • lektor/ka se zaměřením na histologii a embryologii

Předpokládaný nástup:

 • 1. července 2023 nebo dle dohody

Předpokládaná výše úvazku:

 • 100%

Popis pracovního místa:

Lektor/ka se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Může se aktivně se podílet ve spolupráci se svým mentorem na tvůrčí činnosti (zejména formou aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti.

Kvalifikační a další předpoklady:

 • ukončené studium v magisterském studijním programu všeobecné lékařství; veterinární lékařství; nebo v oblasti přírodních věd (biologie, antropologie), nebo jiné příbuzné vědy;
 • EU Research Level: R1 – First stage;
 • zájem o obor a vědeckou práci;
 • znalost anglického jazyka B2;
 • schopnost samostatné vědecké práce včetně publikační aktivity;
 • předpoklad profesního růstu v oboru (doktorské studium).

Nabízíme:

 • profesionální prostředí;
 • kariérní růst;
 • zapojení do projektů;
 • možnost zahraničních stáží;
 • 8 týdnů dovolené, 5 dnů volna k léčení, stravenky.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Přihlášky:

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů, strukturovaným profesním životopisem, motivačním dopisem, přehledem publikační činnosti, zasílejte do 30. dubna 2023 na níže uvedenou adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity nebo na email: . Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce. První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: