Pracovní příležitosti

Asistent se zaměřením na anglický jazyk

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení č. j. OU-122345/25-2022 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo akademického pracovníka – asistenta se zaměřením na anglický jazyk na 100% pracovní úvazek na katedře anglistiky a amerikanistiky

Požadavky:

 • VŠ vzdělání II. stupně v oboru Anglický jazyk;
 • aktivní směřování k získání vysokoškolského vzdělání III. stupně v oboru (student doktorského studijního programu Anglický jazyk nejlépe těsně před ukončením studia);
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
 • zkušenosti se zapojením do grantových a vědeckovýzkumných projektů vítány;
 • EU research level – R1 – First stage;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka na úrovni C2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Popis pracovní náplně pracovního místa:

Asistent se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4 až 6 hodin týdně v semestru. Aktivně se podílí ve spolupráci se svým mentorem na tvůrčí činnosti (zejména formou aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti). Dále se asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity. Asistent aktivně směřuje k získání vysokoškolského vzdělání III. stupně.

Mzdové podmínky:

 • 5. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 8 týdnů dovolené za kalendářní rok;
 • 5 dní volna k léčení;
 • stravenky v hodnotě 130 Kč (příspěvek zaměstnavatele 71,- Kč, podíl zaměstnance 59,- Kč);
 • možnost výkonu práce z domova;
 • jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy.

Pracovní úvazek:

 • 100 %.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • únor 2023, nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů soubor docx 4,03 MB
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 10. prosince 2022 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: .

Výběrové řízení bude vedeno v anglickém jazyce.

Kontakt:

Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta,
personální oddělení,
Ing. Dagmar Černeková
Reální 5,
701 03 Ostrava
e-mail: